Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att även dyrare sporter som ridning och golf också ska innefattas av friskvårdsbidraget.

Domen kom i dag så exakt hur det blir i praktiken är inte klart men som jag förstår det så kommer detta innebära att många kommer att kunna använda bidraget för att betala sina ridlektioner.

Det är fortfarande arbetsgivaren som avgör vilka aktiviteter de vill lämna bidrag till men hittills har det ju varit Skatteverket som genom sina regler stoppat ridningen så nu hoppas och tror jag att det kommer att bli en stor förändring och att även mina elever ska kunna dra nytta av detta.

Enligt juristen Pia Blank Thörnroos så kommer detta i första hand innebära ur Skatteverkets perspektiv, att bidrag kan fås för ridning på ridskola – och även privat ridning för tränare.
”– Man kan nu få bidrag för ridskoleavgiften exempelvis, men inte för medlemsavgiften till en förening. Sedan gäller det även för privat träning när man åker iväg för att rida och även om man står uppstallad på en träningsanläggning dit tränaren kommer. Här finns dock en begränsning. Om en enstaka aktivitet kostar mer än 1000 kronor per tillfälle räknas den inte som motion av enklare slag eller mindre värde och friskvårdsbidraget kan då inte användas. ”

Som jag tolkar detta kommer inte kurser som kostar mer än 1000 kr innefattas av friskvårdsbidraget och inte heller om tränaren kommer hem till privatryttare på deras egen gård men att bidrag kan lämnas till ridskoleavgifter, ridhushyra och privatlektioner på anläggningar.

Så återigen, kolla med arbetsgivaren! Och använd friskvårdsbidraget till ridning så mycket som möjligt så att det syns i statistiken att det är väldigt många som faktiskt rider för sin hälsas skull!

Artikel i Hippson

s mer här :Skatteverket 

Och här finns det ännu mer